Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
» Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

» Çevrimiçi Üyeler: 0

» Toplam Üye Sayısı: 1,776
» En Yeni Üye: Serkan
Özlü SözlerCelcelutiye Meali
Adsız 2
<< Önceki Sayfa

CELCELUTİYE  MEÂLİ


1- "Bismillah ile başladım; ruhum, O'nun sayesinde o besmele içinde saklı olan çok sırları keşfetti."

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur'a Bismillah risalesiyle başlamıştır. Ve o sayede besmelenin ve tevhidin sırları olan Risaleler, özellikle 14. Lem'a'nın Besmele sırları anlaşılmıştır.

2- "İkincisinde O'nun yarattıklarının en hayırlısı olan Hz. Muhammed'e salâvat getirdim. O Muhammed ki ( dünyadan ) bütün dalalet ve yanlışlıkları gidermiştir."

2. Söz Hz. Muhammed'in en temel vazifesi olan hakiki iman sayesinde, bütün yanlış anlayışların ve kötülüklerin izale edildiğini göstermiştir.

3- "Ey İlâhım, Senin ismine dayanarak dua ettim. Hep açık olan ve gittikçe parlayan Ehad ve Bedi' isimlerinle Sana yalvarıyorum."

Risale-i Nur'un 3. parçası olan ibadet ve dua ile alakalı 3. Söz bu davanın bir delilidir. Evet, Allah ehadiyet tecellisiyle dua edenlerle muhatap oluyor ve Bedi' ismiyle harika bir şekilde onların dualarını kabul ediyor.

4- "Kadîr ve şanı yüce olan isminle Senden istedim. Ey güçlü ( kadîr ) Allah’ım, Sen işlerimi kolaylaştır."

Dördüncü sözde, Risale-i Nur, İsm-i A'zam'ın önemli bir sırrını keşfetmiştir; ibadet, dua ve namazın âhiret ile ilişkisini ispat etmiştir.Ebedî ahiret yolculuğunun ve o yolculuk içindeki işlerin nasıl kolaylaşacağını göstermiştir.

5- "Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım, daima, umut ederek Sana yalvarıyorum. Ehad ve Bedi' isimlerini şefaatçı yaparak yüksek sesle bağırıp Sana yalvarıyorum."

Takva ve ibadet ile alakalı olan 5. Sözün de 3. Söz gibi, bu sırrı keşfettiği görünüyor. Evet Hayy, Kayyûm, Bedi', Ehad isimlerinin imtihan ve eğitim meydanı olan şu dünya hayatıyla ne kadar çok alakadar olduğu idrak edilebilir.

6- "Denizin ortasına vurulan kılıç gibi olan isimlerinle, ey yaratanların en hayırlısı olan Allah’ım; hadiseleri yönlendiren, savaş ve barışı sağlayan isimlerinle Sana yalvarıyorum ki, bu fitne ateşi söndürülsün!"

Böyle bir dua, Risale-i Nur'un başına gelen fitne ateşlerini hatırlatıyor. Çünkü Risale-i Nur'un davası mal ve canı satıp, Allah uğruna hizmet etmektir. Bu da imtihan gerektiriyor, bu da nefis ve hevânın devrede olmasını gerektiriyor. Bu 6. beytin geniş izahı için 6. Söz'e bakiniz ki, nefsin ateşinden kurtulasınız!
 

7- "Ey İlâhım, her derde, her işe ânında müdahale eden ve süratli bir şekilde icabet eden Allah, Ehad ve Bedi' isimlerinle sana yalvarıyorum."

8- "Ki kalbimin hayatını canlandırasın, yani ondaki kirleri gideresin. Kayyûmiyetinle onu ayakta tutasın, o kayyûmiyet sırrı onda hep var kalsın ve daima parlasın."


7. Söz dua, ibadet ve esmanın tılsımları hakkındadır. 8. Söz de kalbin, bedbinlik gibi kirlerden arınmasını ve Allah’ın ihyasıyla ebedî bir hayati hak etmesini anlatıyor. Demek bu iki söz bu iki fıkrayı şerh ediyorlar. Onun için fazla söze gerek yoktur.

9- "Bu Hayy ve Kayyûm nûrunun çok şimşeklerinden bir ziya üzerime parladı, yüzüme ( kalbime ) bir parıltı geldi ve şimşek çaktı."

Böyle bir nûrun ve ziyanın ve manevi parıldamanın pratik bir numunesi için, manevi inkişafların bir tatbikatı olan 9. Sözü bir kere okuyun, bu beytin manasını yaşayın!

1
0- "Ve kalbimin üzerine rahmet sağanakları döküldü. Kerîm olan, Mevlâ'mız Allah’ın hikmetiyle... Ve bu şekilde, bu rahmet, hikmet, kerem hakikatleri konuştular."

Rahmet-i İlâhiye'nin bir eseri olan ve o rahmet, hikmet, kerem kapısından haşri isbat eden 10. Söz, o kadar güçlü bir şekilde bu 10. beytin tefsiri oluyor ki; başka izaha gerek kalmıyor.
"Rabbinin Rahmet eserlerine bak; nasıl yeryüzünü ölümünden sonra diriltiyor. İste bunu yapan ölüleri de diriltendir, O her şeye gücü yetendir."


11- "Bundan sonra her yönden Nurlar beni kuşattı. Ve büyük olan sahibimiz Allah’ın haşmeti, bizi yüceltti."

12- "Allah’ım Seni tenzih ederim, Sen yaratanların en hayırlısısın. Ve çok mükemmel bir şekilde çok çok yaratansın ve biat ( andlaşma ) yapanların en iyisisin!"


Bu Küçük Sözlerin altyapı hazırlığından sonra, Risale-i Nur'un inkişafı ve telifi açıldıkça açıldı, çok nurlar özellikle 12. Sözün Esasâtı gibi gerçekler Üstad'ı kuşattı. Üstad büyük bir şekilde yüceldi, motive oldu, o dönemdeki yıkıntıların anlamsız olmadığını anladı. Ve büyük yeni bir oluşumun esiğinde olduğunu anladı. Ve ilk hizmet andlasmasını Allah ile yaptı... Allah’ın çok özel tecellileriyle, bu hizmetin şahs-ı Manevisini yaratmasını diledi. Ve başarmak için bundan sonra gelen beyitlerle dua etmeye başladı.
Nitekim, bundan sonra üslup değişiyor. Buraya kadar, geçmiş zaman kipi ile dua iken bundan sonra gelecek zaman kipi kullanılıyor... Bu sırrı bilmeyen mütercimler, bu geçen 12 beyti de geniş ve gelecek zaman kipi ile ifade etmişlerdir.


13- "Allah’ım, beni maksadıma ulaştır, bütün ihtiyaçlarımı gider. Hece harfleri şeklinde toplanan Hurûf-u Mukattaa hakki için..."

14- "Yüce İsm-i A’zamın ve Kur’an’ın her tarafı kuşatan nuruyla irademe yerleştirilen harflerin sırrı hürmetine,"

15- "Bana nurlardan parlak bir feyiz akıt; üzerime gelsin, Nûr isminle kalbimin ölülüğünü dirilt!"

16- "Ey Allah’ım, bana bir heybet ve celâl giydir. Düşmanların ellerini ilim sayesinde benden uzaklaştır."


16. Mektup, bu beytin gerçekleşmiş bir delilidir.

17- "Allah’ım, benimle her nevi düşman ve kıskançlık arasına perde koy, yüce olan ve barışı sağlayan Kadîr ve Azîz isimlerinin hürmetine!"

18- "Tecelli etmekte olan Celâl ve büyüklüğünün nûruyla; Merhamet ve Şefkatinle; çok çok bereketli olan Kuddüs isminle, Sen bu karanlıkları aydınlığa çevir."

19- "Ey bu milletin Rabbi olan Allah'ım, Sen Nûr ile ihtiyacımı yerine getir. Öyle bir Nûr ki, tecellisi seri olur. Ve hemen iş biter."


12 saatte yazılan 19. Mektup bu duanın bir kabul edilişidir.

20- "Her bir peygamberini bir İsm-i A'zam'a mazhar edip onları mucizelerle muvaffak ettiğin gibi, Sen Kâfi isminle işlerimi kolaylaştır."

( Mucize değil de Sen bana yetersin! )

21- "Ey yüce büyüklük Sahibi, Sen sadece bana ( ilmî ) bir keramet ver; ilim esrarı bana açılsın çünkü Sen bütün akılların ve zekâların sahibisin. Onlar ancak Seninle açılıyorlar."

Burada " Halîm " kelimesi şefkatli manasından ziyade aklı, zekâyı hikmet dairesinde kullanan ve taşkınlıklara yol vermeyen zat demektir. Ki Araplar böyle kişilere akıllı ( hikmetli ) manasında " Halîm " derler.
Bu hakikat Sabûr isminin bir nevî tecellisidir. Ki, sabırla ilgili 21. Söze bakabilirsiniz.


22- "Beni her türlü korku ve şiddetten kurtar; kesin olan, hikmetli, bilimsel ve kuşatıcı bir söz ile..."

Üstadı dinsizlerden kurtaran 22. Söze ve onu düşmanlarından kurtaran 22. Lem'a'ya bakınız!

23- "Ey Celâl Sahibi Allah’ım, beni " kün " "kef" i ile koru, ey heybetten ve başarısızlıktan dolayı kırılan kırık kalpleri tamir eden ve onları canlandıran Allah'ım!"

Eski Said'in hayatı Üstad için bir hayal kırıklığı idi. Fakat bir gecede " Ol " emriyle Yeni Said oldu, kırık kalbi tamir edildi. Ve yeniden canlandı. Yahya oldu. 38 sene dine yeniden hizmet etti. Bakınız 23. Söz.

24- "Bana ( ilimden ) bir deniz ver, ve o denizin karasının en hayırlı kısmını bana nasip et; çünkü Sen benim sığınağımsın, ve bütün sıkıntılar, ancak Seninle gider..."

25- "Ve üzerime rızkı rahmet seli gibi yağdır. Çünkü insanlar azsa da Sen onların umudusun."

26- "Sen düşmanlarımızı sağır, dilsiz ve kör et; ( bizim ne yaptığımızı bilmesinler... ) Ey güçlü Allah’ım, Sen Celâl ve büyüklüğünle Onları kekeme eyle!" ( Millete yanlışı anlatmasınlar! )

27- "Alîm ve Ganî isimlerinle beraber Kudretinin dairesinde, İsm-i A'zam'ınla yanlış yapmaktan korundum."


Evet zaman ve zemine göre olan, Üstad'ın içtihadları doğru çıkmıştır. Eğer onlardan yanlış çıkarımlar yapılmazsa…

2
8- "Bütün insanların kalplerini üzerime cevir. Ve Selâm isminin hürmetine bana onlardan bir kabul duygusu nasip et!"

Salât ve salâmın sırları için 28. Lem'a'ya ve 28. Mektubun bir kısmına bakabilirsiniz!

29- "Ya İlâhî işlerimi kolaylaştır ve bize izzet ve yücelik ver. Alî ve A'lâ isimlerinin hürmetine!..."

30- "Ve üstümüze örtünü sarkıtıver; kalplerimize şifa ver; Sen, korkulardan dolayı hastalanan kalplere şifanın ta kendisisin!"

31- "Ey Allah’ım, bütün çalışmalarımızı bize bereketli kıl, ve her şeyi kolaylaştıran "Hû" isminle bütün zorluk düğümlerini çöz!"

32- "Ey İlâhî, Allah, Hû, Hêyra'l-Hêlikîn isimlerinle; ve bütün rızıkların, güzelliklerin onun cömertlik hazinesinden gelişip gelen Cevad isminle Sana yalvarıyorum."

33- "Senin gücünle, her yönden gelen bütün düşmanları reddediyoruz, geri gönderiyoruz! Ve Sen İsm-i A'zam'ınla, uzaktan onlara vurup, onları dağıtıyorsun!"

34- "Ya Rabbi, ya Ze'l-Celâl Allah’ım, çöl kelerinin gelip kendisine şikayette bulunduğu, Hz. Muhammed hürmetine Sen o düşmanlarımızı rahmetinden mahrum et!" ( Onları başarısız kıl! )

35- "Ya İlâhî, umudum Sensin, efendim Sensin; eğer bana tam isabet edecek bir ok atmak istemişlerse, Sen onların okunu yamult!" ( Onlara dönsün! )

36- "Ya Rabbi, kesin olan iraden ile bütün zarar verenlerin tuzaklarını ve içlerinde sakladıkları kinlerini benden çevir."

37- "Ey kendilerinden dilekte bulunulanların en hayırlısı, ve ihsan edenlerin en hayırlısı; ey umut edilenlerin en hayırlısı, Sen gelmiş geçmiş bu ümmete rahmet eyle!" ( Onları başarılı kıl! )

38- "İsmi Nûr ve güzellik olan yıldızımı parlat; günler ve çağlar boyunca, ey sürekli parlayan Nûr olan Allah’ım!"


39- "Senin Allah, Ehad, ......, Celâl, Celîl, Bedi', ........., isimlerin hep parlamaktadırlar."

40- "Bütün dualara kesin cevap veren isimlerini sayarak.........."

"O isimlerinin ortaya çıkıp parlamasıyla çevrenin bereketiyle....."

41- "Nûr lambası, tutuşturuluyor, gizlice açıklanıyor. Lambaların lambası tutuşturuluyor, gizlice aydınlanıyor."

Bakınız 28. Lem'a

42- "Celâl ve Hêlik isimlerinin nûruyla; ve kibriyanla; çok bereketli olan Kuddüs ismiyle; bu fitne ateşi söndürüldü."

43- "Allah, Hû, Samed, Cebbar, Kahhar isimleriyle ve savaş deniziyle yükselen düşmanlık ateşi söndürülecektir."

44- "Allah, Hak, ......, Cemîl, Vedûd ve Mucîb, .......... isimlerinin hürmetine......."

45- "Mürîd, Cemîl, Zâhir isminle taksim edilen; yüce ve yüceltilen ayetlerin ( ve tefsirlerinin ) şânı hürmetine......."

46- ".........."

47- ".........."

48- "..........."
(1)

Bu üç beytin geniş izahı için Üstad Bediüzzaman baştan sona kadar, 8. Şua' Risalesini telif etmiştir. Burada nasıl bir Mucize-i Aleviye olduğunu göstermiştir.
Bu isimlerin meali hiç kimse tarafından tam bilinmiş değildir. Fakat tertip, telmih ve kelime işaretleriyle Risale-i Nur'a baktığı kesin bir hakikat gibidir.


49- "Selâm isminle duamı kabul et, ve benimle beraber ol; düşmanlara karşı bana Sen kâfi gel; çünkü onlar çok azdılar."

50- "Ey yüceler yücesi, Sen gerçekten yücesin; Sen gerçek Haksın, diğer işler sadece araya giren bir rüzgar esintisi gibidir."

51- "Senin dergahına gelen ve iltica eden bütün havl ( kasdî güç ) ve şiddetli saldırı, ancak Seninledir ve Senin bu kuvvetinle ancak zulmet dağılır."

52- "Tâhâ, Yâsîn ve Tâsîn ile bizim için ol, mutluluğumuz için Tâ Sîn Mîm ile bize dön!"

53- "Kâf Hâ Yâ Ayn ve Sadlariyla; bizi kuşatan her kötü gözden korunuruz!"

54- "Hâ Mîm, Ayn sonra Sîn ve Kaflariyla; Selâm isminle her nevi kötülükten korunuruz!"

55- "Kaf ve Nûn ve onlardan sonraki Hâ Mîm ile yine korunuruz Ve Duhan suresinde sağlam bir sır vardır."

56- "Elif Lam ile ve Nîsâ sûresiyle, ve Mâide ukùduyla; En'âm ve Nûr surelerinde bir nur parlamıştır."

57- "Elif Lâm sonra peşlerindeki "Ra" sırrıyla; Nûr isminle bütün ( süflî ) ruhanilerin üstüne çıktım."

58- "Elif Lam sonra Mîm ve Ra'si ile Ruhların mecmaına yükseldim. Fakat gerçek Ruh çok yücedir."

59- "Kitabın ( Kur'an'ın ) bütün Hâ Mîm' lerinin sırrıyla üzerime Nûr isminin fazlı aksın, ey bölümlere ayrılmış Nûr!"

60- "Amme, Abese, Nâziat ve Târik sûrelerinle Ve's-semâ-i Zâti'l-Burûc ve Zilzal sûrelerinde....."

61- "Tebâreke, sonra Nûn sonra Seele Sâil sûreleri hürmetine. Hümeze, Ve's-semsi Küvvirat surelerinde........."

62- "Zâriyât, Necm ve Kamer Sûreleri hürmetine işlerim bana kolaylaşsın."

Buralarda konu ve sıra ile 30. Söz'e, 32. Söz'e, 29. Söz'e vesaire Risalelere işaret vardır. 8. Şua’ya bakınız!

63- "Bütün Kur'an sûrelerinin içinde hizip ve ayet olarak, okuyanın okuduğu ve manen nâzil olduğu kadar sırlar vardır."

8. Şua’ya bakınız.

64- "İşte ey Allah’ım, Senin fazlınla bu şekilde yazdırdığın üstün kitaplar hürmetine Sana yalvarıyorum."

65- "Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle yeni ve harika olarak Esmâ-i Hüsnâ'na dayanılarak yazılmışlar ve Hakîm ismiyle taksim edilmişler."

66- "........... Senin Esmâ-i Hüsnâ'n sırrıyla fetih ve nasri ( ilâhî yardımı ) süratli netice verirler."


67- "Kibriya ve Hâkimiyetinin nuruyla ey efendim ve Âyetü'l-Kübra ile beni ani felaketlerden emin kıl!"

68- "Ey İlâhım, zuhûr ve kemalâtının hakkı için ve bu şekilde odaklanan Esmâ-i Hüsnâ'n ile beni dağınıklıktan kurtar..."

70- "Bunlar Nûr harfleridir. Yüce ve yüksektirler. Asâ-yı Mûsa ismiyle de karanlık dağıldı."

71- "Ya Rabbi onun sırrıyla Sana yalvarıyorum. Gayet zillet içindeki birinin yalvarışıyla… Ki; onunla insanlar hidayet buluyor…"

72- "Bu manadaki bütün kelimelerin şan ve şerefi, üstünlüğü vardır. Günler ve çağlar devam ettikçe; ya Rabbi Sen şefkat et!"

73- "Ya Rabbi, gerçekten ben Seni çağırdım; bütün ayetlerle ve ayetlerin içindekileriyle Sana yalvardım!"

74- "İşte bütün bunlar nur kelimeleridir, onların özelliklerini topla. Ve mânlârını tahkik et; bütün hayır onlarla tamamlanır…"

75- "İşte ya Rabbi, bana musahhar bir yardımcıyı daima hazır et, onunla bütün sıkıntılarımı gider…"

76- "Fatiha ve peşinde gelen Kur'an hurufâtı hürmetine bana itaat eden bir hizmetkârı musahhar kıl."

77- "İşte ya Rabbi, Senin o İsm-i A'zam'ınla Sana yalvarıyorum ki; onunla dua edildiği zaman bütün işler kolaylaşır."

78- "Ya İlâhî, Sen zayıflığıma acı, zellelerimi bağışla; o dua sayesinde ki, bütün peygamberler onlarla dua etmiş ve yalvarmıştır…"

79- "Ey Hêlikim, ey Efendim, ihtiyacımı kaza et. Ya Rabbi bütün işlerim Sana teslimdir…"

80- "Ya Rabbi, Hz. Muhammed'in sana olan yakınlığıyla ( velayetiyle ) sana yalvarıyorum; ve Onda birleşen Esmâ-i Hüsnâ'n ile Sana yalvarıyorum."

81- "Sen cömertliğinle, af ve safhınla tevbelerimizi kabul etmekle miskin olan kuluna muamele et; beni kötü bakışlardan koru!"

82- "Beni hayra, doğruluğa ve takvaya muvaffak eyle; ve yüksek cemaat ile Firdevs Cennetine yerleştir."

83- "Hayatımda ve öldükten sonra, ve kabrin karanlıklarını üstümden atıp, nuru görünce bana şefkatle muamele et."

84- "Ve haşirde ya İlâhî amel defterimi beyaz kıl; eğer tartılarım hafif gelirse Sen onları ağırlaştır."

85- "Beni hızla Sırat sınırından geçir. Beni ateşin ( Cehennemin ) ve içindekilerin sıcaklığından koru!"

86- "Ve işlediğim bütün günahlarda bana müsamaha göster. Çok kabarık olsa da benim bütün günahlarımı affet…"

(………………………… ……… ………� **??……………………………… ………. .)

87- "İşte ey şanı yüce İsm-i A'zam'ı taşıyan! Sen tehlikeli bütün durumlardan kurtulacaksın, sonunda selamete ereceksin."

88- "Dövüş, çekinme; savaş, korkma; vahşilerle mamur olmuş bütün her yere bas!"

89- "Karşıla, kaçma; dilediğin her düşmanla mücadele et; her yeri kuşatmış olsalar da kralların şiddetinden korkma!"

90- "Korkacağın bir yılan olmayacak; göreceğin bir akrep olmayacak; ve sallanarak sana gelen bir arslan olmayacak!"

91- "Kılıçtan korkma, hançerin darbesinden korkma, mızraklardan korkma, ve okların şerrinden de korkma!"

92- "İşte bunu okuyanın mükâfâtı Zât-i Ahmediye'nin şefaatıdır. Ve cennetlerde saf olmuş hurilerle beraber haşrolacaktır."

93- "Ve bil ki, Hz. Muhammed Mustafa peygamberlerin en hayırlısıdır. Ve Allah’ın dağınık (çeşit çeşit) yaratıklarının en üstünüdür."

94- "Her ihtiyacın anında O'nun ( A.S.M ) makamını kendine şefaatçi yap; Ondan iste ki zulümden ve azgınlardan kurtulasın…"

95- "Ya Rabbi, her gün ve her saat, her nesne hareket ettikçe, Sen, seçkin olan Hz. Muhammed Mustafa'ya salât ve rahmet indir."

96- "Sen o seçkine ve bütün ailesine salât indir; yer bitkileri ve rüzgarın esintileri kadar."

97- "Yeri ve göğü dolduran bir salât ile Ona salavât indir. Parlayan gök gürlemeleriyle beraber, yağan bulutların yağmuru kadar…"

98- "Ey Muhammed ( A.S.M ), bizzat Allah ve meleklerinin sana salât ve selam etmesi Sana yeter."

99- "Sen de daima, yalvararak O'na selam ve barış elini uzat. Güneş doğup günler ve çağlar geçtikçe…"

100- "Haşim ailesinden temiz olanlara da selam et. Hacıların hac edip verdikleri selam sayısınca…"

101- "Ya İlâhî Ömer ile beraber Ebu Bekir'den razı ol; sâbit-kadem olan Haydar ile beraber Osman'dan da razı ol:"

102- "Ve böylece bütün Âl ve Ashaptan da razı ol, Evliya, Salihler ve içlerinde barınanlardan da razı ol…"

103- "Bu Hz. Muhammed'in amcasının oğlu olan Ali'nin makalesidir. Yaratıklarla ilgili bütün sırlar ve gizli bilgiler onda toplanmıştır."

Dipnot:

(1) Süryanî papaz Aziz Günel Bey bu üç beyte söyle meal vermiştir;
"Rahatlık buldu, kanallara girince;
Yükseldi zirveye yürüyerek çıkınca;
Kanallardan geçerken yardıydı vadileri;
Mayalanmış, büyümüş ve yükselmiş bir gelişme ile;
Şişmiş, süratli yükselmiş dağlar
Onun varlığıyla kâinat mamur olmuş"

 

                                                     

 

Yukarı Git ^
<< Önceki Sayfa
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.