Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
» Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

» Çevrimiçi Üyeler: 0

» Toplam Üye Sayısı: 1,774
» En Yeni Üye: mahser96
Özlü SözlerÜye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

29-09-2018 12:49
Evrad-ı Kudsiyye mealine arka planda çalan ney nesi eklenmiştir. Bir de böyle okuyun.

03-05-2018 04:10
Görüntülü Sohbetlerde bulunan videoların açılma sorunu giderilmiştir. Her cihazdan rahatlıkla izleyebilirsiniz.

05-02-2017 19:27
Efendim hazretlerinin Eyüp Sultan dergahında yaptığı son iki sohbet, Sesli Sohbetlere eklenmiştir.

01-01-2017 22:59
Resim Galerisi yeniden düzenlenmiştir.

20-12-2016 18:22
Veri kaybı nedeniyle 4-15 Aralık 2016 tarihleri arasında üye olanlar yeniden üye olsunlar lütfen.

Kısa mesajlar arşivi
Salih Baba Divanı Okuma

3. Bölüm

Erişti himmet-i şeyhim inayet eyledi Mevla

Açıp "la" perdesin gördüm kamusu "mazhar-ı illa".


Huve'l-Evvel Huve'l-Ahir Huve'l-Batın Huve'z-Zahir

Huve'r-Rahim Huve'l-Kahir Huve'l-Ferd u Huve'l-Mevla.


"Ve in min şey'in illa" dan meğer kim olmadın agah

Kuru dava ile kaldın çürüttün ömrü vaveyla.


Ki sen ol nur-ı Ahmed'ken Ahad'den vahidiyyetken

Dahi sırr-ı huviyyetken kalasın âlem-i sufla.


Yalancı nefsimi bildim büyük düşman imiş gördüm

Kulub-ı mutmain oldum bu âlem oldu hep me'va.


Bilindi "kuntu kenz" sırrı açıldı perde-i zulmet

Görürem bu cihan halkı kimi Mecnun kimi Leyla.


Elinde var iken fırsat, geçirme idegör gayret

Tutagör bir yed-i kudret olunsun menzilin bala.


Tena'um içre cennetten celali kahrına düştün

Yedi tamuya bend oldun düşün bir mebdein ara.


Tenin toprak canın sudur nefis bad-ı hevadandır

İyi bil narıdır ruhun medet ermek dile nura.


Şeri'at payine bend ol hakikat rahına azm et

Bulup bir Mürşid-i kâmil bu derdin çaresin ara.


Pir-i Sami gibi şahı bulup sıdk ile kıl ahı

Acar ol müstakim rahı eriştirir seni yara.


Ayırma Salih'i ya Rab Muhammed şeyh-i Sami'den

Ağardı lihyemiz şahım velâkin kalbimiz kara.


4. Bölüm

Sen sana gel ey gönül kılma hased kibr-u riya

Bu sıfatlarla tahalluk eden oldu eşkıya.


Sıdk ile biat kılıp oldun mu ümmet Ahmed'e

Kuru laf ile geçirip ömrü kaldın süfliya.


"Evvelu ma halakallahu ruhi"dedi Resul

Hem sahih ahbarla buyurdu hadis-i kudsiya.


Ummu'l-ervah olduğıycun zatını setr eyledi

Hem "Kuli'r-ruhu min emr-i Rabbi"geldi kafiya.


Akl-ı evvel’dir Muhammed Akl-ı Küll'ün mazharı

"Evvelu ma halakallahu li akl" sahib hayâ.


Hem buyurdu "Evvelu ma halakallahu Levh el-kalem"

Sure-i "Nun ve'l-kalem"den anlayıp kıl fehmiya.


Alem-i ama'da iken esmalar (oldu) tamam

Hak buyurdu "ya habibim kuntu kenzen mahfiya".


Hem "Fe ahbebtu "anın şanında buyurdu Ahad

"Ahsen-i takvim" habibim dedi "sensin" Kibriya.


Mazhar-ı nur oldu Ol nur hayâdan terledi

Cebhesi vech-i terinden geldi cümle enbiya.


Zatı ilmin mazharıdır kâinatın mefhari

Yüzünün nurundan aldı şems ile encum ziya.


Gözleri nur-ı basardır "Kabe kavseyn" kaşları

Vechi mirat-ı Huda'dır "kun fe-kan"ın sehriya.


Dişleri dürr u mücevher lebleri ab-ı hayat

Nefhası Ruhu'l-Kudus'dur ruhleridir münteha.


"La nebiyye ba'di" buyurdu Hatemu'l-Murselin

Oldu anın ayağı tozu al ile tutiya.


Kâinatın mebdeidir sırr-ı Hakkın mahremi

Geldi hakkında Anın "Ve's-sems"u "ve'n-necmi heva".


Parmağıyla cun işaret kıldı mah etti nüzul

Şakk olundu secde kıldı şod muti-i mahiya.


Tuttu dünyayı Muhammed ümmeti şark ile garb

Geldi bunca âlim-u zahid, meşayih, asfiya.


Oturup taht-ı hilafet üstüne varisleri

Âlem-i mülk-i bekaya gitti bunca evliya.


Hamdulillah bize irsal etti Hak bir kâmili

Mürşidimiz Hazret-i Şeyhim Muhammed Samiya.


Destigir ol Salih'e dünya ve mafihada Sen

Kıl sefa'at hürmetine Pir-i A'zam Nakşiya.


Yukarı Git ▲
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.